Työkalut

Riskienhallinta, toiminnan kehittäminen ja muutosjohtaminen ovat olennainen osa eri aloilla toimivien yritysten toimintaa, mutta hyvin usein keinot saada aikaan todellisia muutoksia puuttuvat. Muutokseen tarvittavia työkaluja ei ole tai niitä ei pystytä ottamaan käyttöön. HF Risk Managementin ydinosaaminen kohdistuu yrityksen toiminnan konkreettiseen, organisoituun ja tavoitehakuiseen muuttamiseen. Riskienhallinnan osalta HF Risk Managementissa hyödynnetään työkaluja, joita sovelletaan myös sotilasilmailussa. Työkalut on siis testattu yhdessä haastavimmista toimintaympäristöistä. Samat lainalaisuudet toimivat kaikissa organisaatioissa ja toimialoilla. Työkalut ovat yksinkertaisia, tehokkaita ja työhyvinvointia lisääviä. Niitä oikein käyttämällä on mahdollista tehostaa yrityksen toimintaa olemassa olevilla resursseilla.

Työkaluja ovat muun muassa:
- Koulutus (muutosjohtaminen, asenteet, kulttuuri jne.)
- Raportointi
- Operatiivinen riskienhallintatyökalu (ORM, Operational Risk Management)
- Operatiiviset toimintasuunnitelmat
- Toiminnan yhtenäistäminen
- Ohjeistukset, esim. poikkeustilanteisiin Emergency Response Plan (ERP)
- Safety Management System (SMS)