Yhtiön toiminta-ajatus

HF Risk Management Oy on liikkeenjohdon konsultointiyritys, joka on erikoistunut riskienhallintaan ja toiminnan kehittämiseen erityisesti inhimillisten tekijöiden (human factors) näkökulmasta. Toiminnan pääajatuksena ja tavoitteena on kehittää asiakkaiden toimintaa olemassa olevilla resursseilla taloudellisemmaksi, tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi. Asiakasyrityksille ja -yhteisöille näiden tavoitteiden toteutuminen näkyy myös henkilöstön työtyytyväisyyden lisääntymisenä.